הארגון לביטחון ולחקירות מיוחדות
The Organization for Security and Special Investigations

français      English     עברית    العربية     Deutsch    Español   Русский 

ציוד

הארגון לביטחון  ולחקירות מיוחדות עומד בקשר עסקי עם רוב היצרנים בתעשיית הביטחון והאמל"ח בישראל. קשרים אלו, מאפשרים ללקוחותינו לקבל ייעוץ על המוצרים המתאימים ביותר עבורם ...

מדרשה

המדרשה של הארגון לביטחון ולחקירות מיוחדות עוסקת בהכשרה בכל תחומי הביטחון. אנו מכשירים גם את המגזר הממלכתי וגם את המגזר הפרטי בארץ ובחו"ל...


תחומי פעילות

המדרשה של הארגון לביטחון ולחקירות
מיוחדות עוסקת בהכשרה בכל תחומי
הביטחון. אנו מכשירים גם את המגזר
הממלכתי ...


הארגון לביטחון  ולחקירות מיוחדות הינו גוף פרטי המספק שירותי ביטחון למגזרים ממשלתיים ופרטיים בכל העולם.

פעילות הארגון כוללת ייעוץ ביטחוני, שירותי אבטחה, הספקת ציוד בטחוני, שירותי מודיעין אנושי וקיברנטי, מחקר מודיעיני, הדרכה והכשרה.

הארגון מוכר ע"י משרד הביטחון והמשרד לביטחון הפנים של מדינת ישראל.
בתחבולות תעשה לך מלחמה (משלי כ"ד, ו')

blank   ©2014 by Irgoun
Design & programming by Paul Kutcher